nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00


Poniższa oferta jest nr 85215

pracownik administracyjno-biurowy w Pionie Administracyjnym


Jesteś tu: Oferty pracy > Warszawa > Warszawa - Administracja publiczna
Oferta z dnia: 2018-12-10 11:39
Pracodawca:

Instytut Nauk Prawnych PAN

Miejsce pracy:

Warszawa

Wojewodztwo: mazowieckie
Branża oferty:

Administracja publiczna

Google:
Opis stanowiska: Zakres obowiązków:
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA
 Zbieranie i porządkowanie informacji, upowszechnianie ich wśród pracowników;
 Przygotowanie newslettera, opracowywanie i redagowanie tekstów;
 Promocja marki w Internecie pod kątem m.in. aktualizacji strony internetowej (polskiej i
angielskiej), mediów społecznościowych;
 Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej INP PAN;
ORGANIZACJA WYDARZEŃ
 Prowadzenie kalendarza Instytutu Nauk Prawnych PAN;
 Organizowanie wydarzeń oraz spotkań wewnętrznych, w tym koordynowaniem współpracy z
zewnętrznymi dostawcami;
 Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 Organizacja przyjazdów zaproszonych gości;
ADMINISTRACJA
 Obsługa benefitów pracowniczych;
 Przygotowywanie sprawozdań (w tym w systemie POL-on);
 Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
Wymagania: Oczekiwania:
 wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe;
 znajomość mediów społecznościowych;
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i
piśmie (poziom B2);
 dobra znajomość pakietu MS Office;
 mile widziana znajomość WordPressa;
 samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 inicjatywa i zaangażowanie;
 wysoka kultura osobista.
Oferujemy: Tryb pracy: pełny etat, poniedziałek-piątek, godz. 9.00-17.00
Informacje o firmie: Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
Strona firmowa www: www.inp.pan.pl
Reklama:
Forma kontaktu: Data złożenia oferty: 10.12.2018 r.
Data ważności ogłoszenia: 17.12.2018 r.

Wymagane dokumenty: CV wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska
administracyjne”.
Adres kontaktowy: rekrutacja@inp.pan.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: Instytut). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
- przez e-mail: inp@inp.pan.pl
- telefonicznie: 22 826 75 71

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Instytut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- przeprowadzić rekrutację na stanowiska administracyjne;
- wykonać obowiązek archiwizacji w interesie publicznym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 Przepis prawa (art. 221§ 1 Kodeksu pracy) dopuszczający przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienia w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej albo numer telefonu; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 Przepis prawa (przepisy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach) przewidujący archiwizację dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przeprowadzania rekrutacji, a po jego zakończeniu będziemy archiwizować dokumenty dotyczące konkursu zawierający Twoje dane osobowe przez okres 2 lat. Ten okres przechowywania wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


4. Odbiorcy danych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.

5. Obowiązek podania danych
Konieczność podania danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji prowadzonej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych– informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii Twoich danych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie zadania realizowanego w interesie publicznym

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”