nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Brygadzista
LiderPracy.pl > Artykuły:

Obowiązki brygadzistyBrygadzista to osoba, która, krótko mówiąc, sprawuje nadzór nad podległą mu grupą pracowników. Jest on tym samym zaliczany do grona pracowników kierowniczych. Dlatego do głównych obowiązków brygadzisty zaliczyć należy podział zadań w zespole oraz kontrola ich realizacji.

Osoba pozostająca na tym stanowisku powinna służyć wsparciem merytorycznym pracownikom oraz stać w pierwszej linii kontaktu kierownictwa z pracownikami. Dlatego tak ważne w pracy brygadzisty jest zarówno doświadczenie wyniesione z pracy przy produkcji, jak i umiejętności osobiste czyniące z niego sprawnego menedżera zarządzającego określonym zespołem.
1. Główne obowiązki brygadzisty:

- realizacja prac w czasie (dni pracy i ilości godzin wynikających z harmonogramu prac) ustalonym z kierownikiem kontraktu lub kierownikiem robót/budowy/produkcji,

- dbałość o całokształt dokumentacji produkcyjnej,

- realizację planów produkcyjnych,

- nadzór i dbałość o powierzony sprzęt firmowy - urządzenia, maszyny,

- wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów,

- właściwe reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz w kontaktach z przedstawicielami zleceniodawcy.


2. W zakresie BHP Kodeks Pracy określa obowiązki osoby kierującej pracownikami. Są to:

- organizacja miejsca pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- organizacja, przygotowanie i prowadzenie prac, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.