nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Doradztwo zawodowe
LiderPracy.pl > Artykuły:

Zakres obowiązków i zadania doradcy zawodowego


W dzisiejszej Polsce, gdzie coraz trudniej o pracę, a wykształcenie przestaje być podstawowym elementem decydującym o zatrudnieniu, istnienie doradztwa zawodowego jest w pełni uzasadnione i potrzebne. Młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze wytyczonej ścieżki rozwoju profesji oraz ci, którzy z jakichś powodów utracili pracę i mają problemy z powrotem na rynek, oczekują, że doradca zawodowy udzieli im realnej pomocy. Co faktycznie może zrobić? Jakie czynności leżą w jego obowiązkach?

W zależności od wieku klienta, zadania doradcy zawodowego są zróżnicowane. W przypadku, gdy porada jest kierowana do ucznia szkoły podstawowej, wystarczające jest udzielenie wstępnych informacji o konkretnych zawodach. W okresie gimnazjum podejmowane są działania ściślej ukierunkowane na wybór profesji. Jest to związane ze zbliżającym się wyborem szkoły średniej, który najczęściej rzutuje na całą dalszą edukację. Jest to moment wyboru profilu zawodowego.


Do innych obowiązków doradcy zawodowego należą takie czynności, jak:

- gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych z punktu widzenia edukacji i pracy oraz aktualizowanie ich na bieżąco;
- zarządzanie działaniami szkoły na polu informowania i doradztwa;
- zarządzanie zebranymi materiałami i udostępnianie ich na potrzeby zajęć z młodzieżą;
- indywidualne poradnictwo kierowane zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. Harmonijna współpraca na linii uczeń-doradca-rodzic jest tu bardzo istotna;
- prowadzenie zajęć grupowych, mających aktywizować uczniów i uświadamiać im rolę planowania kariery w przyszłości zawodowej;
- szkolenie nauczycieli i rodziców tak, aby sami mogli służyć wsparciem młodzieży;
- współpraca z radą pedagogiczną i innymi instytucjami, zmierzająca do stworzenia i wprowadzania ciągłej, spójnej strategii doradztwa w ramach działań prowadzonych przez szkołę.

Celem tych działań jest wykształcenie w uczniach następujących umiejętności:

- praca w grupie;
- planowanie przyszłości na polu zawodowym;
- wyważonej, obiektywnej samooceny;
- rozeznania bieżących potrzeb rynku;
- dalszego samodzielnego szukania informacji i zdobywania wiedzy na temat określonej specjalności.

Funkcje, jakie spełnia doradca zawodowy, są następujące:

- informacyjna –gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i aktualizacja informacji;
- decyzyjna – bezpośredni wpływ na działania szkoły na polu doradztwa;
- edukacyjna – prowadzenie szkoleń, doskonalenie umiejętności, bezpośrednie doradztwo;
- społeczna – rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, reprezentowanie klientów.