nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Księgowość
LiderPracy.pl > Artykuły:

Zakres obowiązków księgowej
Zakres czynności, za które odpowiada księgowa jest bardzo szeroki, to właśnie od niej zależy, najprościej mówiąc, sprawne funkcjonowanie firmy poprzez dbałość o finansową, księgową i administracyjną stronę działalności przedsiębiorstwa. Do jej głównych obowiązków należy:

1. Prawidłowe prowadzenie wszelkich działań rachunkowych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach prawa i systematyczne uzupełnianie tej wiedzy tak aby sporządzanie, wydawanie, obieg czy archiwizacja dokumentów odbywała się w sposób prawidłowy.

2. Zapewnienie właściwego przebiegu operacji gospodarczych w celu ochrony mienia danej jednostki gospodarczej.

3. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej oraz rozliczeń finansowych i sprawozdawczości finansowej.

4. Rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie przedsiębiorstwa.

5. Zgodnie z przepisami budżetowymi operuje środkami pieniężnymi (i innymi będącymi w dyspozycji firmy).

6. Pilnuje finansowej zgodności zawieranych przez jednostkę umów.

7. Sporządza listy wynagrodzeń, zajmuje się ich ewidencją i związanymi z nimi świadczeniami i zasiłkami oraz funduszem socjalnym, rozlicza zaliczki i delegacje.

8. Pilnuje terminowych spłat zobowiązań, dochodzi roszczeń spornych i terminowego odzyskiwania roszczeń spornych.

9. Dokonuje rocznych rozliczeń podatku dochodowego, sporządza deklaracje podatkowe, składek ZUS i FP.

10. Rozlicza składki na ubezpieczenia grupowe.

11 Prowadzi całość spraw związanych z remontami, dokumentacją dotyczącą przetargów czy negocjacji.

12.Wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków itp.