nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Magazyn
LiderPracy.pl > Artykuły:

Praca i obowiązki magazynieraPraca magazyniera polega na dbaniu o prawidłowe funkcjonowanie magazynu i zapewnianiu odpowiednich warunków przechowywania towarów. Ponieważ w większości firm posiadających powierzchnie magazynowe obciąża się pracowników odpowiedzialnością materialną (indywidualnie lub grupowo), zakres obowiązków zawarty jest w instrukcji magazynowej bądź karcie stanowiska magazyniera.

Instrukcja magazynowa jest zatwierdzana przez prezesa i ściśle określa zakres obowiązków pracowników magazynowych. Należy do nich:

- dokładne sprawdzenie przyjmowanych towarów pod względem jakościowym i ilościowym;

- sprawdzenie czy stan fizyczny przyjętego towaru odpowiada wystawionej przez dostawcę specyfikacji;

- oględziny pod kątem nienaruszenia, atestów, symboli i sporządzenie protokołu w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z zadeklarowanym przez dostawcę;

- zapewnienie przechowywanym zapasom odpowiednich warunków, które gwarantują utrzymanie ich jakości;

- kontrola nad wydawanymi z magazynu towarami, potwierdzona prawidłowo wystawionymi dokumentami wydania;

- wystawianie spisu towarów niewykorzystanych co pół roku;

- pilnowanie by każdy rodzaj towarów i materiałów umieszczony był na właściwym miejscu;

- zawiadamianie przełożonego o jakichkolwiek symptomach wskazujących na początki zepsucia czy korozji przechowywanych towarów;

Magazynier odpowiada nie tylko za przyjmowany i wydawany materiał majątkowy, ale również za cały magazyn, dlatego ściśle obowiązuje go przestrzeganie zasad bhp czyli dbałość o stan instalacji i wszelkich urządzeń, wyraźne oznaczenie i stan dróg ewakuacyjnych. Magazynier jest również zobowiązany do uczestniczenia w okresowej kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Okręgowej Straży Pożarnej.