nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Ochrona
LiderPracy.pl > Artykuły:

Zakres obowiązków pracownika ochrony


Coraz częściej pracownicy ochrony są obecni w życiu przeciętnego obywatela. Spotkać ich można w galeriach handlowych, restauracjach czy klubach, na targach oraz w budynkach firm. Kim są i jaki jest ich zakres obowiązków? Ochroniarze to pracownicy prywatnych firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa innym firmom lub osobom.


Do głównych zadań pracownika firmy ochroniarskiej należą:

- Ochrona osób przebywającym w określonym budynku lub na danym obiekcie

- Kontrola ruchu osobowego, co oznacza, że ochroniarz może sprawdzić czy osoba wchodząca do budynku posiada uprawnienia do przebywania na jego obszarze

- Rejestracja wejść i wyjść

- Wyrywkowa kontrola osób przebywających w budynku

- Kontrola pojazdów wjeżdżających na teren obiektu

- Wydawanie kluczy pracownikom danej firmy

- W sytuacji pożaru lub innego zagrożenia obowiązek przeprowadzenia ewakuacji

- Ochrona budynku przed włamaniami

- Sprawdzanie budynku pod kątem zagrożenia – rutynowe patrole

- Kontrola trzeźwości, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach

- Kontrola osobista w wyjątkowych sytuacjach. Taka kontrolę może przeprowadzić osoba tylko o tej samej płci z poszanowaniem godności osoby rewidowanej. W przypadku znalezienia przedmiotów kradzieży pracownik ochrony musi niezwłocznie powiadomić policję i przełożonych.

- Reakcja na wykroczenia oraz inne formy łamania prawa, a także bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa

- W przypadku popełnienia przestępstwa pracownik ochrony ma obowiązek ująć sprawcę, a następnie przekazać go w ręce policji. Jeżeli są osoby poszkodowane w zdarzeniu ochroniarz musi natychmiast powiadomić także straż pożarną i pogotowie ratunkowe, jak i również odizolować miejsce zdarzenia od ingerencji osób postronnych oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- Obowiązek do zachowania tajemnicy służbowej.