nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Pielęgniarka
LiderPracy.pl > Artykuły:

Zakres obowiązków i zadania pielęgniarki
Zawód pielęgniarki, obowiązki i zadania są regulowane przez ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku. Dokument określa jakie kwalifikacje i wykształcenie musi posiadać osoba, która chce pracować w charakterze sanitariuszki, jaka jest specyfika jej pracy oraz co wchodzi w skład etyki tego zawodu. Niemożliwe jest, aby osoba bez stosownego wykształcenia mogła zajmować się opieką nad chorymi.

Do ogólnych zadań pielęgniarki należą:

- obowiązki pielęgnacyjne,
- obowiązki lecznicze,
- promocja zdrowia i edukowanie o profilaktyce chorób,
- obowiązki diagnostyczne,
- obowiązki rehabilitacyjne.

Zanim pielęgniarka przystąpi do pracy, powinna dokładnie zapoznać się z obowiązkami. Rozpoczynając pracę w nowym szpitalu musi podpisać dokument, w którym poświadczy, że zna wytyczne i będzie je wykonywać. Charakteryzując bardziej szczegółowo do zadań pielęgniarki w szpitalu należą:

- przeprowadzanie rozpoznania pielęgniarskiego - obserwacja pacjenta, przeprowadzenie wywiadu, zebranie informacji o chorym od niego, jego rodziny, innych lekarzy,
- przyjmując nowego pacjenta na oddział, pielęgniarka musi zaplanować opiekę dostosowaną do stanu zdrowia poszkodowanego,
- przygotowywanie pacjentów do czekających ich zabiegów oraz badań,
- opieka pielęgnacyjna nad chorymi,
- wykonywanie opatrunków,
- podłączanie kroplówek,
- edukowanie pacjentów na temat ich stanu, specyfiki choroby, sposobów postępowania, leczenia,
- wypełnianie medycznej dokumentacji,
- czuwanie nad odpowiednim przebiegiem leczenia,
- informowanie lekarzy o wszelkich nieprawidłowościach i odstępach od normy,
- wykonywanie podstawowych badań takich jak pomiar temperatury, ciśnienie, pobieranie krwi, wykonywanie prób uczuleniowych,
- czuwanie nad samopoczuciem chorego,
- zapewnianie mu wsparcia psychicznego,
- pomoc w realizacji potrzeb duchowych np. sprowadzenie księdza,
- pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
- obserwacja chorego - czy jego stan się nie zmienia lub nie pogarsza,
- zapewnienie warunków do snu, odpoczynku i powrotu do zdrowia,
- aktywizować chorego do pracy.