nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Podanie o pracę
LiderPracy.pl > Dokumenty:

Przykładowe podanie o pracę


W podaniu o pracę należy umieścić wszystkie ważniejsze informacje wskazujące na chęć podjęcia pracy w danej siedzibie.


Niezwykle ważny jest sam układ techniczny podania.
W lewym górnym rogu trzeba umieścić dane osoby, która ubiega się o to stanowisko. W tych danych powinno znaleźć się imię i nazwisko kandydata, jego adres oraz tytuł zawodowy. W prawym górnym rogu trzeba natomiast zamieścić miejscowość oraz datę, nadania tego podania. Również po prawej stronie, tylko trochę niżej, trzeba zamieścić dane osoby lub firmy, do której adresowane jest to podanie.
Nad właściwym tekstem powinien też znaleźć się nagłówek: ”Podanie o pracę”. W treści tego podania trzeba jasno przedstawić prośbę o przyjęcie na konkretne stanowisko.

Prośbę swą trzeba umotywować . W tym miejscu zawsze warto nawiązać do konkretnych podpunktów z CV. Umotywowanie swojej prośby w dużej mierze może przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia podania. Warto przy tym wykazać się oryginalnością, unikać frazesów, a także kłamstw, bowiem ten etap ma decydujący wpływ na wynik rekrutacji. Na końcu podania zawsze warto zachęcić potencjalnego pracodawcę do skontaktowania się z nadawcą. Z prawej strony, na dole trzeba też podpisać się, dodając do tego jakiś zwrot grzecznościowy, na przykład : Z poważaniem.

Podanie o pracę trzeba napisać na komputerze, ponieważ dzięki temu potencjalny pracodawca nie będzie miał problemu z odczytaniem jego treści. Nie można jednak zapomnieć o tym, że podpis pod podaniem musi być własnoręczny. Podanie powinno być przejrzyste i musi zawierać tylko i wyłącznie najważniejsze informacje. W podaniu nie mogą znaleźć się żadne błędy ortograficzne, stylistyczne, a także interpunkcyjne. Podanie o pracę można wystosować do wielu siedzib firmowych.Wzór podania

  Warszawa, dnia 17 sierpnia 2013 r.


  Mgr Aneta Lis
  ul. Piękna 13
  00-421 Warszawa
  Tel: 726543789


  Pani Dyrektor Anna Kowalska
  Szkoła Podstawowa nr 306
  im. ks. Jana Brzechwy w Warszawie
  ul. Suwalska 13
  Warszawa.
  Podanie o Pracę  Uprzejmie proszę o przyjecie mnie do pracy w Szkole Podstawowej nr. 306 na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Posiadam trzyletnie doświadczenie oraz fachową wiedzę z zakresu literatury polskiej oraz gramatyki.
  Jestem osobą odpowiedzialną, uczciwą, łatwo nawiązującą kontakty z uczniami oraz współpracownikami. Powierzone mi zadania zawsze wykonuje rzetelnie i samodzielnie. Chciałabym podjąć stałą pracę, ponieważ dzięki temu będę mogła w pełni przekazać swoim uczniom nabytą wiedzę.
  Jeśli Pani uzna moją kandydaturę za godną rozważenia, proszę o kontakt  Z poważaniem
  Aneta Lis