nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Status bezrobotnego
LiderPracy.pl > Dla bezrobotnych

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej


Pierwszym krokiem do osiągnięcia statusu osoby bezrobotnej jest rejestracja we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy. Może to być meldunek czasowy, który jest tożsamy z miejscem twojego pobytu. Nie można bowiem rejestrować się w kilku urzędach.

Osoba bezrobotna jest osobą, która jest zdolna do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin ( w przypadku osoby niepełnosprawnej, musi być gotowa na podjęcie pracy w niepełnym wymiarze).

- Podczas pierwszej rejestracji, musisz mieć przy sobie komplet niezbędnych dokumentów takich jak, dowód osobisty, świadectwa ukończenia szkól, świadectwa pracy, a jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, również zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek.

Statusu osoby bezrobotnej, nie może mieć osoba, która pobiera rentę, emeryturę lub zasiłek stały z organów pomocy społecznej.

W zależności od tego, jaki jest twój staż pracy, masz prawo do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Co ważne, w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie, musisz wykazać się okresem zatrudnienia trwającym co najmniej rok. Tylko wtedy przysługuje ci prawo do zasiłku.

Wysokość zasiłku zależy w dużej mierze od twojej przeszłości zawodowej, a konkretnie od stażu twojej pracy. Im dłużej byłeś aktywny zawodowo, tym wyższy zasiłek będzie ci przysługiwał Bycie bezrobotnym to jednak nie tylko prawo do okresowego zasiłku. Masz prawo do ubiegania się o dofinansowanie, które pozwoli ci otworzyć działalność gospodarczą. Pamiętaj jednak, że takie starania poprzedzone są długotrwałym przygotowaniem. Sam pomysł na biznes, to nie wszystko.

Osobie bezrobotnej przysługuje też szereg innych uprawnień takich jak ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu masz dostęp do świadczeń medycznych, na takich samych zasadach, jak osoby zatrudnione.

Możesz korzystać z wielu szkoleń, mających na celu podniesienie twoich kwalifikacji lub nawet zmianę zawodu. Bezpłatnie możesz też korzystać z pomocy doradców pracy, którzy wskażą ci nowe drogi na rynku pracy.

Status osoby bezrobotnej, to jednak nie tylko uprawnienia, ale również obowiązki. W określonym czasie musisz stawiać się w urzędzie pracy, aby potwierdzać swoją gotowość do podjęcia pracy, stażu, czy szkolenia. W sytuacji, kiedy nie stawisz się na takie spotkanie bez uzasadnionej przyczyny, możesz stracić status osoby bezrobotnej na minimum 120 dni. Możesz go stracić także w sytuacji, kiedy nie przyjmiesz oferty pracy, bądź skierowania na staż, który czasami jest jedyną formą poszerzenia twoich dotychczasowych umiejętności i szansą na powrót do pracy.