nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Staż z Urzędu Pracy
LiderPracy.pl > Dla bezrobotnych

Staż z Urzędu Pracy


Staż z urzędu pracy ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Skupmy się jednak na tych, którzy chcą zdobyć doświadczenie lub powrócić do aktywności na trudnym rynku pracy.

Urzędy pracy chcąc aktywizować osoby bezrobotne, przygotowały oferty stażowe dla kilku grup.
Największą z nich są absolwenci szkół wyższych w wieku do 25 lat, którzy mimo zdobytego wykształcenia, nie mogą znaleźć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
Staż jest więc dla nich szansą na zdobycie umiejętności praktycznych, poznanie różnych stanowisk pracy w danej firmie.

Pierwszym krokiem jest rejestracja w Urzędzie pracy i skierowanie na staż do danego pracodawcy, który w przypadku tej grupy może trwać nawet do 12 miesięcy. Jak wygląda umowa? Otóż umowę podpisuje starosta ( w tym wypadku urząd pracy) z Pracodawcą.

Wynagrodzenie dla osoby odbywającej staż, to stypendium stażowe, które wynosi 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków pracy określonych w danej umowie.
Przede wszystkim czas pracy jest ściśle określony i nie może przekroczyć 40 godzin w tygodniu. Stażysta może pracować tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Po każdym miesiącu stażu, "pracownikowi" przysługują dwa dni wolnego, które trzeba wykorzystać w trakcie trwania stażu. Nie mają tu więc zastosowania przepisy o wypłacie ekwiwalentu za urlop po zakończeniu stażu, jak to jest w przypadku umowy o pracę. Pracodawca po zakończeniu stażu, jest zobowiązany do zatrudnienia stażysty w swojej firmie. Zwykle w umowie ze starosta, nie jest jednak określony czas trwania takiej umowy, co budzi najwięcej kontrowersji. Stażyści nie mają bowiem pewności, czy mogą liczyć na długoterminową umowę z Pracodawcą.

Kolejną grupą, która może skorzystać z oferty stażu z urzędu są osoby mające minimum 50 lat, rodzice ( matka lub ojciec,) którzy samotnie wychowują dziecko, czy też osoby, które po odbyciu kary więzienia, bądź po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy.
Dla tej grupy osób, urzędy pracy proponują staże, które nie mogą przekroczyć 6 miesięcy. Warunkiem jest jednak rejestracja we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy można odmówić przyjęcia oferty odbycia stażu. Teoretycznie można, jednak wiąże się to z przykrymi konsekwencjami dla osoby bezrobotnej. W takim przypadku bowiem trzeba się liczyć z utratą statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni - jeśli odmawiamy po raz pierwszy, na okres 180 dni, kiedy odmawiamy po raz drugi i na 270 dni, kiedy odmawiasz po raz trzeci. W tym czasie nie mamy między innymi ubezpieczenia zdrowotnego.