nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Stres w pracy
LiderPracy.pl > Artykuły dla pracownika:

Stres w pracy


Czy tego chcemy czy nie od stresu nie ma ucieczki, jest zjawiskiem biologicznym i towarzyszy nam już od chwili narodzin. Nowe sytuacje, nowe zadania, przemęczenie czy nadaktywność nasz organizm odbiera jako swego rodzaju zagrożenie z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy. W takich chwilach reagowanie stresem wbrew pozorom ma działanie pozytywne, ponieważ pełni on dwie główne funkcje: ostrzegawczą i obronną, czego skutkiem jest:

  – przyspieszone bicie serca, aby dostarczyć więcej krwi do mózgu i mięśni;
  – przyspieszony oddech, aby bardziej dotlenić krew;
  – zwiększona potliwość ciała, aby zmniejszyć jego potliwość;
  – napięcie mięśni, aby być przygotowanym do działania.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej kiedy stres staje się stanem permanentnym i zamiast mobilizować nas do działania kumuluje się, narasta uniemożliwiając normalne funkcjonowanie oraz wypalenie zawodowe – coraz powszechniejsza choroba polskich pracowników. Najnowsze badania firmy Extended DISC Polska wykazują, że polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Ciągła rywalizacja ze współpracownikami, tempo pracy, branie na siebie coraz większej ilości obowiązków, obawa o utratę pracy (co spotęgował obecny kryzys gospodarczy) negatywnie odbija się na zdrowiu pracowników oraz ich wydajności w pracy. Zaczyna się od przewlekłego bólu głowy, bezsenności, uczucia przemęczenia. Pojawiają się problemy z żołądkiem prowadzące bardzo często do jego owrzodzenia, różnego rodzaju nerwobóle i choroby serca.

Wypaleniu zawodowemu towarzyszą także kłopoty z koncentracja, skupieniem uwagi, kreatywnym bądź analitycznym myśleniem, motywacją. Przyjmuje się, że stres jest jedną z głównych i najbardziej powszechnych uciążliwości związanych z miejscem pracy co pociąga za sobą nie tylko jednostkowe koszty ponoszone przez pracowników dotyczące funkcjonowania psychologicznego, społecznego czy somatycznego, ale także finansowo uderza w pracodawcę przez mniejszą wydajność pracowników i zaburzenia działalności firmy.

Ponieważ jak już wiemy stresu nie da się wyeliminować, należy poświęcić więcej uwagi prewencji oraz tzw. zarządzaniu stresem. Prewencyjne zarządzanie stresem określa się jako „filozofię organizacji i zbiór zasad, które kształtują konkretne metody poświęcone promocji zdrowia jednostek i organizacji w celu zabezpieczenia jednostek i organizacji przed negatywnymi skutkami stresu.” Koncepcja ta opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

  1. Jednostka i organizacja są od siebie zależne – zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie pracownika zależy od właściwości firmy, także produktywność firmy wymaga zdrowych i pełnych energii pracowników.
  2. Zarządzający są odpowiedzialni za zdrowie jednostek i organizacji – dbałość o zdrowie pracownika leży w dobrze pojętym interesie pracodawcy.
  3. Indywidualny i organizacyjny stres nie są nieuniknione – Istnieją pewne stereotypy stwierdzające, że nieodłącznym elementem sukcesu i postępu jest stres.
  4. Każda jednostka i organizacja reaguje na stres na swój sposób – w praktyce oznacza to brak uniwersalnego środka antystresowego.Najlepszym rozwiązaniem byłoby dopasowanie potrzeb pracowników do możliwości firmy.
  5. Organizacje podlegają ciągłym zmianom, są dynamiczne – stwierdzenie to oznacza, że to co było przyczyną stresu w pracy, na kolejnym etapie działalności przestaje mieć znaczenie.

Należy wyraźnie podkreślić, że działalność prewencyjna musi odbywać się na trzech płaszczyznach. Pierwszym działaniem powinno być zbadanie możliwości wyeliminowania przyczyn wywołujących stres, drugim skoncentrowanie się na modyfikacji reagowania pracownika na sytuacje stresogenne, a trzecim obniżenie poziomu negatywnych skutków stresu na poziomie indywidualny jak i organizacyjnym.

Działania prewencyjne są warte uwagi i choć wiążą się z kosztami, przynoszą realne profity jak obniżenie absencji (wzrost jakości i ilości produkcji), wzrost atrakcyjności firmy dla pracowników (mniejsza fluktuacja kadry), polepszenie wizerunku firmy (działanie marketingowe), zwiększenie aktywności i wydajności zatrudnionych.Ciekawostką potwierdzającą skuteczność działań prewencyjnych i zarządzania stresem jest raport jednej z firm ubezpieczeniowych. W jednym ze szpitali, po wprowadzeniu strategii prewencyjnych dotyczących zarządzania stresem, ilość błędów związanych z podawaniem leków spadła o 50%. W innych badaniach, obejmujących 22 szpitale, zanotowano spadek roszczeń związanych z postępowaniem niezgodnym z etyką zawodową, wynoszący aż 70%. W grupie kontrolnej, gdzie nie wprowadzono strategii nastawionych na prewencję stresu, nie zanotowano spadku ilości roszczeń.